>>Onderwaterlassen
Onderwaterlassen 2019-01-23T12:07:50+00:00

Onderwaterlassen

Onderwaterlassen is gevaarlijk. Las Service kan u de geschikte apparatuur leveren om onderwater te lassen, eventueel met een ervaren onderwaterlasser.

Onderwaterlassen is – eenvoudig gezegd – lassen onder het wateroppervlak. Dit kan op twee manieren gebeuren: in het water, of in een met gas gevulde ruimte (caisson) onder de waterspiegel. De laatstgenoemde methode wordt ook wel ‘hyperbaar lassen’ genoemd.

Bij het onderwater lassen kunnen verschillende lasprocessen worden toegepast. Het wordt soms plaatselijk en handmatig gedaan door een onderwaterlasser, maar kan ook gebeuren via bediening op afstand, bijvoorbeeld door een onderwater-lasrobot die bestuurd wordt vanuit een schip aan het wateroppervlak.

Onderwater lassen wordt met name gedaan bij de aanleg van of onderhoud van installaties onder water, zoals boorplatforms, schepen en pijpleidingen. Het materiaal dat het meest gelast wordt, is staal.

Lassen in het water (‘nat onderwaterlassen’) is het meest courant, omdat het dan niet nodig is om een droge en vaak peperdure ruimte om het werkstuk heen te creëren. Toch wordt ook vaak gekozen voor de optie van ‘droog onderwaterlassen’, vooral als hoge laskwaliteit vereist wordt.

Nat onderwaterlassen

Het lasproces dat het meest gebruikt wordt bij nat onderwaterlassen, is een variant van lassen met beklede elektrode, waarbij een waterbestendige laselektrode wordt gebruikt. Processen die ook wel gebruikt worden, zijn lassen met gevulde draad en wrijvingslassen.

Nat onderwaterlassen is – zeker op grotere diepten – beperkt tot laag-gelegeerde staalsoorten (met laag koolstofgehalte), vanwege het grote risico op het optreden van waterstofscheuren, doordat het omringende water onder invloed van de hitte ontleedt waarbij vrij waterstof vrijkomt. Dit veroorzaakt brosheid van het materiaal. Bovendien zorgt het omringende water voor een extreem snelle koeling, wat bij veel lasmaterialen een negatieve invloed op de kwaliteit heeft.

In tegenstelling tot bij het lassen boven water, is het bij nat onderwaterlassen niet nodig het werkstuk te aarden. Het water kan als aarding werken als de stroombron een aardeverbinding heeft met het water, bijvoorbeeld via de romp van het schip waarop de stroombron is geplaatst.

Alle bedrading moet goed geïsoleerd zijn, want als delen in elektrisch contact komen met het water treedt daar een lekstroom op. Dit gaat ten koste van de beschikbare energie bij het lassen maar veroorzaakt bovendien corrosie van de kabel.

Droog onderwaterlassen

Bij droog onderwaterlassen / hyperbaar lassen wordt gelast in een met gas gevulde ruimte onder verhoogde druk, die overeen komt met de plaatselijke waterdruk. In de praktijk wordt de diepte waarop gelast kan worden, beperkt door de fysieke mogelijkheden van duikers en de praktische problemen die optreden bij het maken van een afgesloten ruimte op grote diepte. In de regel wordt niet dieper dan 400 meter gelast, maar er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om op veel grotere diepten te lassen, tot wel 1000 meter. In gesimuleerde laboratoriumomstandigheden wordt zelfs geëxperimenteerd met drukken tot 2500 meter.

Als gas wordt meestal een mengsel van zuurstof en helium gebruikt, waarbij de partiële zuurstofdruk 0,5 Bar bedraagt. De verhouding tussen zuurstof en helium varieert dus met de diepte waarop gelast wordt. In het geval er gelast wordt door een robot, is natuurlijk geen zuurstof nodig en kan bijvoorbeeld met puur helium gewerkt worden. Het voordeel boven nat onderwaterlassen is dat het veel beter mogelijk is om de omstandigheden van het lassen te controleren, bijvoorbeeld de temperatuur direct voor en na het lassen. Bovendien is het dan mogelijk een beschermgas te kiezen.

Bij droog onderwaterlassen kunnen veel verschillende lasprocessen toegepast worden, zoals lassen met beklede elektrode, lassen met gevulde draad, TIG-lassen en MIG/MAG-lassen. TIG-lassen wordt het meest toegepast. Al deze processen worden negatief beïnvloed door de verhoogde druk: de gasstroom verandert en de boog is minder stabiel. Doordat er per volume meer gas aanwezig is, koelt dit de las sneller af. Bij droog lassen onder verhoogde druk is een beduidend hogere boogspanning nodig.

Meer informatie over onderwaterlassen?
Contacteer ons!